rss

 • kema (2)
 • Geen categorieën
 • Overig (74)
 • Geen categorieën
 • test (0)
 • Geen categorieën
 • wawa (1)
 • Geen categorieën

€update 19-11 2011

Overgangsregeling wegenbelasting MRB vrijstelling nieuws oldtimers youngtimers auto’s belastingvrij 17-11-2011 ( wegenbelastingvrij ) PVV

 • Stad: Den Haag
 • Provincie: Zuid-Holland
 • Land: Nederland
 • Geplaatst: 17 november 2011 20:15
 • Verloopt: 5698 dagen, 18 uren
image

Import diesel oldtimers baart staatssecretaris Atsma zorgen

Woensdag werd tijdens een debat in de Tweede Kamer duidelijk dat de import van 25 jaar oude dieselauto´s uit met name Duitsland en Frankrijk staatssecretaris Joop Atsma een doorn in het oog is. Volgens de staatssecretaris gaat het om aantallen die richting de 20.000 per jaar gaan. De import van deze auto´s zou leiden tot een forse negatieve bijdrage aan de luchtkwaliteit, die juist door bijvoorbeeld de invoering van de euro 6 norm juist moet verbeteren. Atsma vindt dan ook dat dit verschijnsel de komende tijd een punt van aandacht moet zijn. Daarbij werd in de Tweede Kamer de vraag gesteld of er iets gedaan kan worden aan de parallelimport van auto’s die niet behoren tot de hobby-oldtimers, maar gewoon oud en vervuilend zijn. Dit debat gaat ongetwijfeld nog een staartje krijgen. Het zou daarbij wel jammer zijn dat, nu er net een nieuwe vrijstellingsregeling voor oldtimers is afgesproken, deze meteen al weer door oneigenlijk gebruik van de regeling op de helling zou komen.

************************************************************************************************************

update 19-11 2011

1986………….25……….2011

1987………….26……….2013

1988………….27……….2015

1989………….28……….2017

1990………….29……….2019

>1990…………30

In het Belastingplan 2012 is een amendement opgenomen die de bevriezing per 1 januari 2012 van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers ongedaan maakt.In plaats van de in het Belastingplan 2009 voorziene volledige uitsluiting van motorrijtuigen die op de vaste datum van 1 januari 2012 minder dan 25 jaar geleden in gebruik zijn genomen, blijft de vrijstelling verbonden aan een algemene leeftijdsgrens.
De nieuwe regeling in schema:
Bouwjaar aantal jaar vrijstelling per
1986………….25……….2011
1987………….26……….2013
1988………….27……….2015
1989………….28……….2017
1990………….29……….2019
>1990………..30
De huidige voorwaarde dat het voertuig 25 jaar of ouder moet zijn wordt daarbij vervangen door de voorwaarde dat het motorrijtuig ten minste 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. Voor nieuwe gevallen – dat wil zeggen motorrijtuigen die op 31 december 2011 nog geen 25 jaar oud zijn – strekt de vrijstelling zich daarbij niet langer uit tot een eventuele brandstoftoeslag. Concreet zullen personenauto’s en bestelauto’s van particulieren die rijden op diesel en LPG en de komende jaren voor het eerst in aanmerking komen voor de oldtimervrijstelling nog wel de diesel en LPG toeslag in de MRB betalen maar niet het basisbedrag. Tevens zullen ze vrijgesteld zijn van de provinciale opcenten.
Voor voertuigen die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder zijn en op grond van de huidige regelgeving voor de vrijstelling in aanmerking komen, wordt een overgangsregeling getroffen. Hoewel deze auto’s nog niet voldoen aan de termijn van 30 jaar, behouden zij ook na 31 december 2011 de huidige vrijstelling, inclusief eventuele brandstoftoeslag.
Daarnaast wordt een overgangsregeling getroffen voor voertuigen die de komende jaren de leeftijd van 25 jaar bereiken en bij handhaving van de 25-jaarsgrens al eerder in aanmerking zouden zijn gekomen voor de vrijstelling. Voertuigen die in 1987 voor het eerst in gebruik zijn genomen komen na 26 jaar in aanmerking voor de vrijstelling. Voor voertuigen uit 1988 ligt de grens bij 27 jaar, voor voertuigen uit 1989 bij 28 jaar en voor voertuigen uit 1990 bij 29 jaar. Voor voertuigen die voor het eerst in gebruik zijn genomen na 1990 is de algemene grens van 30 jaar van toepassing. De overgangsbepaling verliest op 1 januari 2021 haar belang en wordt per die datum weer ingetrokken.

In het Belastingplan 2012 is een amendement opgenomen die de bevriezing per 1 januari 2012 van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers ongedaan maakt.In plaats van de in het Belastingplan 2009 voorziene volledige uitsluiting van motorrijtuigen die op de vaste datum van 1 januari 2012 minder dan 25 jaar geleden in gebruik zijn genomen, blijft de vrijstelling verbonden aan een algemene leeftijdsgrens.
De nieuwe regeling in schema: Bouwjaar aantal jaar vrijstelling per
1986………….25……….2011 1987………….26……….2013 1988………….27……….2015 1989………….28……….2017 1990………….29……….2019 >1990………..30
De huidige voorwaarde dat het voertuig 25 jaar of ouder moet zijn wordt daarbij vervangen door de voorwaarde dat het motorrijtuig ten minste 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. Voor nieuwe gevallen – dat wil zeggen motorrijtuigen die op 31 december 2011 nog geen 25 jaar oud zijn – strekt de vrijstelling zich daarbij niet langer uit tot een eventuele brandstoftoeslag. Concreet zullen personenauto’s en bestelauto’s van particulieren die rijden op diesel en LPG en de komende jaren voor het eerst in aanmerking komen voor de oldtimervrijstelling nog wel de diesel en LPG toeslag in de MRB betalen maar niet het basisbedrag. Tevens zullen ze vrijgesteld zijn van de provinciale opcenten.
Voor voertuigen die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder zijn en op grond van de huidige regelgeving voor de vrijstelling in aanmerking komen, wordt een overgangsregeling getroffen. Hoewel deze auto’s nog niet voldoen aan de termijn van 30 jaar, behouden zij ook na 31 december 2011 de huidige vrijstelling, inclusief eventuele brandstoftoeslag.
Daarnaast wordt een overgangsregeling getroffen voor voertuigen die de komende jaren de leeftijd van 25 jaar bereiken en bij handhaving van de 25-jaarsgrens al eerder in aanmerking zouden zijn gekomen voor de vrijstelling. Voertuigen die in 1987 voor het eerst in gebruik zijn genomen komen na 26 jaar in aanmerking voor de vrijstelling. Voor voertuigen uit 1988 ligt de grens bij 27 jaar, voor voertuigen uit 1989 bij 28 jaar en voor voertuigen uit 1990 bij 29 jaar. Voor voertuigen die voor het eerst in gebruik zijn genomen na 1990 is de algemene grens van 30 jaar van toepassing. De overgangsbepaling verliest op 1 januari 2021 haar belang en wordt per die datum weer ingetrokken.

Dus:

Naast een verschuiving van leeftijdsgrens is er ook een nieuw onderdeel in de regeling opgenomen: de brandstoftoeslag. Oldtimers die na 31 december 1986 zijn toegelaten en die op lpg of diesel rijden, moeten een brandstoftoeslag betalen. Zover nu duidelijk is dat het verschil tussen het basisbedrag van de Motorrijtuigenbelasting voor een benzineauto en het uiteindelijke bedrag dat voor een auto op lpg of diesel moet worden betaald

*************************************************************************************************

UPDATE  17-11-2011

Vrijstelling belasting oldtimer vanaf 30 jaar door Tweede Kamer

Vanmiddag heeft het kabinet een uitspraak gedaan over de ophanden zijnde aanpassing in vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers. Oldtimerliefhebbers kunnen gerust ademhalen, amendement Van Vliet heeft de goedkeuring van de kamer gekregen. Concreet betekent dit dat het bevriezen van de belastingvrijstelling voor oldtimers per 1 januari 2012 nu is gerepareerd. Wel is de grens daarbij opgeschoven van 25 naar 30 jaar. De grens van 30 jaar ligt wel mooi in lijn met de andere Europese landen en was ook de wens van onder andere de FEHAC. Of er een overgangsregeling komt was op moment van schrijven nog niet bekend.

******************************************************************************************************

UPDATE      11-11 2011

MRB-vrijstelling ‘nieuwe’ oldtimers uit de vriezerDe bevriezing van de oldtimerregeling lijkt op standje ontdooien te zijn gezet. In ruil voor steun aan de lagere bijtelling voor de Ampera’s van deze wereld, heeft de PVV steun gekregen voor behoud van de MRB-vrijstelling voor ‘nieuwe’ oldtimers.


Deze zomer pleitte de PVV nog voor het terugdraaien van de bevriezing van de oldtimer-grens op 31 december 1986. Hierdoor zouden er vanaf 1 januari 2012 geen ‘nieuwe’ oldtimers meer bij komen. Dit gebeurde enkele jaren geleden, tegelijk met de verandering van de bijtelling op youngtimers. In een reactie liet staat Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers aan AutoWeek weten dat hij hier niet zelf actie voor ging ondernemen, maar dat hij het een sympathiek voorstel vond.

De PVV moest er maar een meerderheid voor vinden, anders had het geen zin, meende hij. Als er daadwerkelijk een Kamermeerderheid kwam, dan had hij er geen problemen mee de regeling aan te passen. Die meerderheid lijkt de PVV nu gevonden te hebben: in ruil voor hun steun aan het jongste bijtellingsvoorstel, heeft de PPV bedongen dat de regeling wordt aangepast, zo meldt PVV-Kamerlid Roland de Vries tegen de NOS.

Wel komt de grens op termijn op 30 jaar en ouder te liggen. Nu is die grens 25 jaar. Hoe de overliggende periode zou moeten worden overbrugd, is ons nog niet duidelijk. Men zou heel grof in 2017 weer kunnen beginnen met het ‘toelaten’ van nieuwe oldtimers, of het jaarlijks steeds een beetje kunnen vertragen om de regeling steeds een jaartje op te rekken tot deze op 30 jaar staat.

Kabinet komt terug op bevriezing vrijstelling wegenbelasting oldtimers

Voor de zomervakantie werd er al over gesproken en nu ligt er dan eindelijk een nieuw voorstel. Met het bevriezen van de belastingvrijstelling voor oldtimer per 1 januari 2012 leek het er even op dat auto’s gebouwd na 1 januari 1987 fiscaal gezien nooit de status van oldtimer zouden halen. Maar nu ligt er een voorstel waarbij oldtimer auto’s ouder dan 30 jaar toch in aanmerking komen voor een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting. De grens van 30 jaar ligt mooi in de lijn met de andere Europese landen en was ook de wens van onder andere de FEHAC. Er wordt nog niet gesproken over een overgangsregeling, waarschijnlijk moeten auto’s van 1987 gewoon vijf jaar extra wachten om van de vrijstelling te kunnen genieten. Volgende week wordt duidelijk of dit voorstel ook daadwerkelijk waarheid wordt, dan stemt de Tweede Kamer over het onderwerp.

 • donderdag 10 november 2011, 18:27
 • 1270 keer bekeken
 • Duur: 01:17

Klik op foto voor groot formaat

15800 Totaal aantal keer bekeken, 1 Vandaag bekeken

  

2 Reacties op “Overgangsregeling wegenbelasting MRB vrijstelling nieuws oldtimers youngtimers auto’s belastingvrij 17-11-2011 ( wegenbelastingvrij ) PVV”

 1. Goede info ,bedankt aan 13 november 2011 @ 17:23

  Nuttige info

Reageer

Product Locatie

Vul alle velden die verplicht zijn in.

Informatie over de adverteerder